Bestuur Passend onderwijs PO Eindhoven

De deelnemers aan Passend onderwijs PO Eindhoven zijn alle besturen van basisscholen uit de gemeenten Eindhoven, Best en Son&Breugel en besturen van de SO-scholen met cluster 3 en cluster 4 leerlingen uit de genoemde gemeenten: ZMOK-school De Rungraaf, ZMLK-school Mgr. Bekkers, Mytylschool Eindhoven en Tyltylschool St. Emilius uit Son (meervoudig gehandicapte kinderen). Ook neemt SO-school de Berkenschutse uit Heeze deel aan ons samenwerkingsverband. 

Het dagelijks bestuur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het SWV en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van het SWV.

Het samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven is opgericht op 19 juli 2013.
Statuten.