Online vertelpunt Passend onderwijs


Op 13 maart 2019 brengt Minister Slob een regiobezoek bij de samenwerkingsverbanden Eindhoven e.o., Helmond-Peelland en De Kempen PO en VO.
De minister wil op basis van ervaringen en verhalen uit de praktijk in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden en partners uit het veld van passend onderwijs.
Om het overleg goed voor te kunnen bereiden is er op initiatief van minister Slob een online vertelpunt geopend waarop professionals, ouders en leerlingen over hun ervaringen met passend onderwijs kunnen vertellen.
Deze ervaringen worden anoniem gedeeld.

Minister Slob:
“Soms vertelt een ervaring meer dan cijfers en statistieken. Daar kan iedereen van leren. Uw ervaringen zijn daarom erg waardevol!
De (an
onieme) ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat en wat er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeen gebracht en vervolgens uitgesplitst naar regio. Met deze thema’s kunnen ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten zelf aan de slag om het onderwijs in de eigen regio (nog) passender te maken. Zelf doe ik ook mee. In 2019 ga ik in zes regio’s luisteren welke thema’s daar spelen en meedenken bij het vinden en realiseren van verbeteringen.”

We willen u vragen om uw verhalen over passend onderwijs te delen bij het vertelpunt:  www.vertelpunt.nl/ocw.
Dat mogen positieve verhalen zijn (wat gaat goed), maar ook negatieve verhalen (wat kan beter).

Let op!  Het online vertelpunt is opengesteld vanaf 9 januari tot 31 maart 2019.

Terug naar het overzicht

Medewerkers

Loes Roffelsen
Loes Roffelsen
Coördinator
( T ): 040 296 87 87
( E ): coordinator@po-eindhoven.nl