Nieuwsbrief 2017-2018 1


Op 04-04-2018 is de 1e Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 uitgekomen.

Op 04-04-2018 is de 1e Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 uitgekomen.
In de Nieuwsbrief onder andere aandacht voor de termijnen voor het indienen van een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring SBO en SO en voor vacatures binnen de ondersteuningsplanraad.
Nieuwsbrief

Terug naar het overzicht

Medewerkers

Loes Roffelsen
Loes Roffelsen
Coördinator
( T ): 040 296 87 87
( E ): coordinator@po-eindhoven.nl