Overgang naar voortgezet onderwijs PO-VO

U vindt hier meer informatie over de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

Oktober 2018 dossieroverleg
Middels onderstaande link kunt u leerlingen aanmelden voor het dossieroverleg dat gehouden wordt op 30 oktober 2018. Indien u eerdere leerlingen wilt aanmelden, dan verzoeken wij u per leerling een formulier in te vullen.
Het overleg wordt 's middags tussen 13.00-17.00 uur gehouden (locatie nader te bepalen).
Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 22 oktober 12.00 uur. Op basis van de aanmeldingen wordt dan een planning gemaakt voor het dossieroverleg. U ontvangt nader bericht op welk tijdstip u waar wordt verwacht.

De doelgroep voor het dossieroverleg zijn leerlingen met een zeer specifieke ondersteuningsbehoefte of waarover (grote) twijfel bestaat tussen vmbo en praktijkonderwijs of regulier onderwijs en speciaal onderwijs. U kunt aangeven met welke scholen u in gesprek wilt.
Als u met één school in gesprek wilt, dan kunt u deze school zelf rechtstreeks benaderen. Het dossier is niet bedoeld voor leerlingen waarover twijfel bestaat ten aanzien van het onderwijsniveau.

Aanmelding voor dossieroverleg 30 oktober 2018

september 2018
Zoals in het tijdpad POVO staat aangegeven worden in september/oktober wederom de jaarlijks bijeenkomsten POVO gehouden.
Zowel PO als VO worden voor deze bijeenkomsten uitgenodigd.

Dinsdag 25 september van 16.00-17.30 uur in Eindhoven-Noord:
Novalis College, Sterrenlaan 16  te Eindhoven

Donderdag 27 september van 16.00-17.30 uur in Eindhoven-Zuid:
Augustinianum, Dirk Boutslaan 25 te Eindhoven

Woensdag 3 oktober  van 15.00-16.30 uur in De Kempen
Were Di, Merendreef 1 te Valkenswaard

augustus 2018
Het tijdpad 2018-2019 voor aanmeldingen schooljaar 2019-2020 is bekend.
Tijdpad 2018-2019.
 

september 2017
Zoals in het tijdpad POVO staat aangegeven worden in september/oktober wederom de jaarlijks bijeenkomsten POVO gehouden.
Zowel PO als VO worden voor deze bijeenkomsten uitgenodigd.
De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende locaties:
Dinsdag 26 september van 16.00-17.30 uur in Eindhoven-Zuid: Olympia, Botenlaan 38 te Eindhoven
Donderdag 28 september van 16.00-17.30 uur in Eindhoven-Noord: Augustinianum, Dirk Boutslaan 25 te Eindhoven (Let op: school is verhuisd naar nieuw gebouw)
Woensdag 4 oktober  van 15.00-16.30 uur in De Kempen: Were Di, Merendreef 1 te Valkenswaard

Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn o.a.:  Terugkoppeling evaluatie PO en VO schooljaar 2016/2017, kwaliteit en inhoud Onderwijskundig Rapport, herziene adviezen en vooraanmelders.
Een definitieve agenda wordt rond 20 september gestuurd naar de deelnemers die zich hebben opgegeven.

Middels onderstaande link kunnen de scholen zich opgeven voor één van deze bijeenkomsten. Wij hopen dat iedere school vertegenwoordigd zal zijn. Indien van een school meerdere personen aanwezig willen zijn, dan wordt u verzocht om de link door te sturen, zodat iedere deelnemer zich afzonderlijk kan aanmelden.
Aanmelding POVO-bijeenkomst
Vriendelijk verzoek om het ingevulde formulier uiterlijk 15 september 2017  te verzenden.

juni 2017
Het tijdpad 2017-2018 voor aanmeldingen schooljaar 2018-2019 is bekend.
Tijdpad 2017-2018

januari 2017
Het aanmeldformulier voor het V(S)O en PrO is inmiddels in LDos ingebouwd en net voor de kerstvakantie 2016 online gegaan.
Lees meer
Op 20 september 2016 heeft er een bijeenkomst POVO plaatsgevonden. De PowerPoint van deze bijeenkomst vindt u hier.

september 2016

Voor de basisscholen (BaO, SBO en SO) in Eindhoven en De Kempen (niet voor ouders).
In september vinden weer de jaarlijkse POVO-bijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten worden gehouden op:

Dinsdag 20 september van 16.00-17.30 uur in Eindhoven-Zuid: Aloysius/De Roosten, Saenredamstraat te Eindhoven (Let op: nieuwe locatie)
Donderdag 22 september van 16.00-17.30 uur in De Kempen: SG Were Di, Merefeltstraat 1 te Valkenswaard
Woensdag 28 september van 15.00-16.30 uur in Eindhoven-Noord: Stedelijk College Eindhoven, locatie Oude Bossche Baan 20 te Eindhoven
Aan de orde zullen in ieder geval komen:
Evaluatie procedure (o.a. herziene adviezen)
Aanmeldformulier 2017 en werkwijze
Uitwisseling ervaringen tussen PO en VO

U wordt verzocht om aan te melden voor één van deze bijeenkomsten via onderstaande link:
aanmelding

Medio september ontvangt u het definitieve programma.

Met vriendelijke groet,
Wilma Wagemakers
Beleidsmedewerker RSV PVO Eindhoven en Kempenland

mei 2016

Het tijdpad voor de aanmeldingsprocedure schooljaar 2016-2017 ten behoeve van de aanmelding VO en VSO voor het schooljaar 2017-2018 Eindhoven-Kempenland is te downloaden via onderstaande link:
tijdpad aanmeldingsprocedure 2016-2017

maart 2016

Schoolverlaters krijgen van hun basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs. Een enkele keer wordt dit advies door de basisschool herzien. Hiervoor zijn regels en afspraken gemaakt met de basisscholen. Omdat de regels en afspraken omtrent het herziene schooladvies niet voor elke basisschool en voor alle ouders duidelijk zijn, heeft het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Eindhoven Kempenland extra informatie over het herzien van schooladvies geplaatst op hun website. De informatie is te downloaden via onderstaande linken:

Voor ouders:
http://www.swveindhovenkempenland.nl/dienstverlening/informatie-voor-ouders/herzien-schooladvies

Voor scholen:
 http://www.swveindhovenkempenland.nl/dienstverlening/informatie-voor-scholen/herzien-schooladvies

 

Terug naar het overzicht

Bel me terug

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
  • *
  • *
  • *

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws over deze dienst

  1. PO VO dossieroverleg 20 oktober 2015
  2. PO-VO nieuws: Tijdpad schooljaar 15-16 tbv aanmeldingen VO en VSO schooljaar 16-17
  3. Informatie PO VO: eindtoets en herzien schooladvies
  4. Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?