Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een onafhankelijke medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband van ouders en personeelsleden die de plannen en het beleid van het samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt. Dit is dus het orgaan voor ouders en personeelsleden om mee te denken en praten over Passend onderwijs.

Wat doet de OPR?

De voornaamste taak van de OPR is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht).  In dit plan staan onder meer de afspraken van het samenwerkingsverband over de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Ook staat erin welke leerlingen een plaats kunnen krijgen in het speciaal onderwijs en wat de afspraken over de verdeling van de gelden zijn.

De raad stelt zich positief kritisch op en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het samenwerkingsverband over onderwerpen die zij belangrijk vindt om met het bestuur van het samenwerkingsverband te bespreken.

Hoe is de OPR georganiseerd?

De OPR heeft een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken staat onder meer beschreven hoe de vergaderingen worden georganiseerd. De OPR kiest een voorzitter en een secretaris uit hun midden.

De OPR in onze regio

De 84  scholen van het samenwerkingsverband hebben veel ouders en personeelsleden. Om de ondersteuningsplanraad werkbaar te maken, is er voor gekozen om de ondersteuningsplanraad uit 14 leden (7 ouders en 7 personeelsleden) te laten bestaan:

  • SKPO 4 leden; 2 personeelsgeleding en 2 oudergeleding
  • SALTO  4 leden; 2 personeelsgeleding en 2 oudergeleding
  • Stichting Best onderwijs 2 leden;   1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding
  • Besturen Speciaal onderwijs 2 leden; 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding
  • Besturen van de overige scholen voor basisonderwijs en vrijwillig bij het SWV aangesloten bestuur voor speciaal onderwijs   2 leden; 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding

OPR zoekt nieuwe leden

Bent u degene die de OPR komt versterken? Laat het ons weten want we zijn op zoek naar een ouder die SALTO zou willen vertegenwoordigen! Geïnteresseerd geraakt? Stuur dan een mail naar: opr@po-eindhoven.nl

De ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven stelt zich voor in een filmpje:

De ondersteuningsplanraad Passend onderwijs PO  Eindhoven heeft 14 leden, vanuit 5 kiesgroepen:

Kiesgroep 1: SKPO  4 leden; 2 personeelsgeleding en 2 oudergeleding
Kiesgroep 2: Salto   4 leden: 2 personeelsgeleding en 2 oudergeleding
Kiesgroep 3: Stichting Best onderwijs   2 leden:   1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding
Kiesgroep 4: Besturen Speciaal onderwijs   2 leden: 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding
Kiesgroep 5: Besturen van de overige scholen voor basisonderwijs en vrijwillig bij het SWV aangesloten bestuur voor speciaal onderwijs   2 leden: 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding

Terug naar het overzicht

Bel me terug

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
  • *
  • *
  • *

Velden met een * zijn verplicht