Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring

 

U vindt hier meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of SO bij het samenwerkingsverband. Neemt u bij vragen contact op met de school van uw kind of met ons loket.

Aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vanuit een basisschool, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs en vanuit een voorschoolse instelling/voorziening (school vraagt TLV aan).  

 • School vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan op http://www.ldos.nl (kan alleen nog op deze manier)
 • Let op: Lees voor het aanmaken van een account en als u voor het eerst een TLV aanvraagt de handleiding voor gebruik van de TLV applicatie. 
 • U vindt hier de handleiding TLV-applicatie: handleiding
 • Na het aanmaken van een account kunt u een nieuwe aanvraag starten. 
 • Als laatste stap voor de aanvraag kan worden ingediend, stellen we vragen die te maken hebben met het privacyreglement verwerking persoonsgegevens. Het reglement en de handreiking voor ouders vindt u hieronder:
 1. Privacyreglement SWV Passend onderwijs PO Eindhoven.
 2. Handreiking privacy voor ouders.

Voorwaarden voor aanvraag TLV: 

In het samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven kan een toelaatbaarheidsverklaring voor plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs door het bevoegd gezag van een school worden aangevraagd als binnen de triade (verwijzende basisschool/ aanvragende school, ouders en ontvangende S(B)O school) is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

Een aanvraag voor toelaatbaarheidsverklaring bij het SWV Passend onderwijs PO Eindhoven  wordt in behandeling genomen indien het voldoet aan de volgende criteria:

1.  Aanvragende school, ouders en SBO of SO hebben overeenstemming over plaatsing.
2.  Alle handtekeningen zijn aanwezig in het aanvraagformulier.
3.  Partijen hebben afspraken over de (tijdelijke) plaatsing opgenomen .
4.  Er zijn twee deskundigenadviezen toegevoegd.

Deskundigenadviezen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

a.   SWV accepteert alleen deskundigenadviezen van wettelijk verplichte deskundigen.

Besluit bekostiging WPO  Artikel 34.8. Deskundigen samenwerkingsverband:
De deskundigen, bedoeld in artikel 18a, elfde lid, van de wet zijn een orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige, te weten  een kinder- of jeugdpsycholoog,  een pedagoog,
een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker  of een arts.

b.  Een deskundige mag slechts advies geven als hij / zij ook daadwerkelijk vanuit die rol betrokken is bij de betreffende leerling.
c.  De deskundigen geven positief advies aan het SWV waarbij onderbouwd wordt aangegeven dat specifieke plaatsing in deze onderwijssetting op dit moment het meest passend is voor deze leerling. 
d.  De deskundigen geven bij plaatsing in het SO advies over de zwaarte van de TLV en zonodig over de tijdsduur.
e.  Het advies is recent (maximaal 1 jaar oud).
f.  De twee deskundigen zijn niet afkomstig van eenzelfde school of instelling. 

Officieel vraagt het bevoegd gezag van de school van aanmelding de TLV aan. Dit is dus niet de verantwoordelijkheid van de ouders. 

Stappenplan extra ondersteuning

Stappenplan extra ondersteuning

Stappenplan extra ondersteuning basisschool

Stappenplan extra ondersteuning en aanvragen TLV voor leerling vanuit (voorschoolse) instelling *

*2-9-2014

 

 

Terug naar het overzicht

Bel me terug

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
 • *
 • *
 • *

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws over deze dienst

 1. Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?