Factsheets

Over verschillende onderwerpen die te maken hebben met Passend onderwijs zijn factsheets geschreven. U vindt de belangrijkste factsheets hier. 

Belangrijke factsheets: 

Factsheet Passend onderwijs voor ouders en kinderen 2014.pdf

Met informatie over: Wat is Passend onderwijs? Wat verandert er? Wat betekent dit voor u en uw kind? 

Factsheet financiele verantwoording samenwerkingsverbanden juli 2014.pdf

Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs ontvangen vanaf augustus 2014 financiele middelen voor passend onderwijs. Over deze middelen leggen ze vanaf dat moment verantwoording af. In deze factsheet wordt uitgelgd hoe samenwerkingsverbanden deze verantwoording richting het ministerie van OCW vorm moeten geven. 

Factsheet OCW:Samenwerken voor samen leren juni 2016.pdf

Mogelijkheden voor intensievere samenwerking tussen en het samengaan van speciaal en regulier onderwijs. 

Factsheet Grensverkeer en verhuizing.pdf

In deze factsheet leest u wat de afspraken zijn voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) bij grensverkeer en verhuizing. 

Factsheet Maatwerk binnen PO 2016.pdf

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen naar school gaan en een passend aanbod krijgen. De wetgeving biedt ruimte voor scholen en samenwerkingsverbanden om in overleg met ouders voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te organiseren. Dit kan soms ook deels op een andere locatie dan waar de leerling is ingeschreven. In deze brochure worden de (nieuwe) mogelijkheden op een rij gezet.

Fatsheet SBO en SO 2016.pdf

Er bestaan zowel scholen voor speciaal basisonderwijs als scholen voor speciaal onderwijs. In deze factsheet wordt een toelichting gegeven op deze onderwijssoorten en wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen.

Notitie definitie Thuiszitter Ingrado 26-09-2016.pdf

Wat verstaan we onder een thuiszitter? Praten we over hetzelfde? 

Factsheet Diabeteszorg in het primair onderwijs.pdf

In deze factsheet staan het juridische kader en een overzicht van de mogelijkheden voor het verlenen van diabeteszorg in het primair onderwijs. In aanvulling op deze factsheet hebben diabetesorganisaties, onderwijsraden en consulenten zieke leerlingen een stappenplan ontwikkeld voor de concrete uitwerking van diabeteszorg op scholen.

Terug naar het overzicht

Bel me terug

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
  • *
  • *
  • *

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws over deze dienst

  1. Factsheets