Over ons

Passend onderwijs PO Eindhoven is een samenwerkingsverband primair onderwijs van alle scholen voor  basis en speciaal (basis) onderwijs in Eindhoven, Best en Son en Breugel.

Wij vinden het belangrijk dat er voor alle leerlingen goed onderwijs beschikbaar is dat aansluit bij hun onderwijs en ondersteuningsbehoeften. Waar mogelijk is dit thuisnabij op de basisschool in de eigen (woon) omgeving van het kind en zijn ouders. Waar dit niet mogelijk is kent Passend onderwijs PO Eindhoven een dekkend aanbod van goede en speciale voorzieningen in het  speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.